Ο μυστικός κήπος

Προγράμματα

Ο μυστικός κήπος
flyer 2015-2016

Εικαστικό. Σημεία προπώλησης. Σύντομο κείμενο για το έργο. Διανομή. Χορηγοί

Εκδότης: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Αριθμός Σελίδων: 2
Διανέμεται δωρεάν
Φωτογραφικό Υλικό

Α' όψη

Β' όψη