ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ on the road

Φωτογραφίες

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ on the road
Θέατρο
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 4/10/2015
Σημείωση: Φωτογραφίες απο την πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό