ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ on the road

Φωτογραφίες

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ on the road
Αναμνηστική
Θεσσαλονίκη, 04/09/2015
. Κυριακίδης, Κλείτος - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογράφηση έγινε στο Εθνικό Κολυμβητήριο
Φωτογραφικό Υλικό

Κλείτος Κυριακίδης, Γιάννης Μάρτος, Χαρά Τσουβαλά, Marleen Verschuuren, Αδάμ Σιάγας, Ειρήνη Καραχρήστου, Θέη Ελευθεριάδου, Στέλιος Χατζηαδαμίδης, Εύη Σαρμή, Αστερόπη Χαριτίδου, Χρυσα Σερδάρη