1ο Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

Γιώργος Νταλάρας, Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία
Φωτογραφικό υλικό
Σημείωση: Φωτογραφίες σχετικά με τη συναυλία των Γιώργου Νταλάρα, Ελένης Βιτάλη και Γλυκερίας που θα δοθεί στις 30 Ιουνίου 2015 στο Θέατρο Δάσους
Φωτογραφικό Υλικό