1ο Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

Η Μελωδία της Ευτυχίας
Φωτογραφικό υλικό
Σημείωση: Φωτογραφίες σχετικά με τη παράσταση του έργου Η ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ που θα δοθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 στο Θέατρο Δάσους
Φωτογραφικό Υλικό