Πλάτωνα, Απολογία Σωκράτη

Φωτογραφίες

Πλάτωνα, Απολογία Σωκράτη
Παράσταση
Θερινή περιοδεία
Φωτογραφικό Υλικό

Στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης

Βασίλης Καραμπούλας

Βασίλης Καραμπούλας

Κοινό

Βασίλης Καραμπούλας

Θανάσης Δισλής

Κοινό