Πλάτωνα, Απολογία Σωκράτη

Φωτογραφίες

Πλάτωνα, Απολογία Σωκράτη
Πρεμιέρα
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου, 11/07/2015
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Βασίλης Καραμπούλας

Βασίλης Καραμπούλας