Ταν

Φωτογραφίες

Ταν
Δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 25/4/2015
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Αλ. Τσιάμογλου, Δ. Δρόσος, Ηλ. Τσάκωνας, Δ. Κέη, Ι. Μάρτος, Σ. Παπανικάνδρου, Λ. Παπαδάκη, Μ. Ανανιάδου, Μ. Βλάχου, Ρ. Μόργκαν, Χ. Πεχλίβανίδης, Ε. Σωφρονίδου

Λ. Παπαδάκη, Δ. Σωτηρίου, Ηλ. Τσάκωνας, Ρ. Μόργκαν

Δέσποινα Κέη, Δημήτρης Σωτηρίου