Ταν

Δημοσιεύματα Τύπου

Ταν
Χοροθέατρο ξανά
Parallaxi, 01/05/2015

Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος να υπολειτουργεί λόγω απεργιών είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να κάνει τις παραστάσεις που έχει αναγγείλει, αλλά ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να λύσει τα προβλήματά του, να σημειώσουμε ότι εδώ και καιρό στα σχέδιά του ήταν η επαναλειτουργία του ιστορικού χοροθεάτρου.

Φωτογραφικό Υλικό