Ικέτισσες

Δημοσιεύματα Τύπου

Ικέτισσες
Παράσταση άνευρη και χωρίς δραματικό παλμό
Θεσσαλονίκη, 30/08/1986

Αφορά παραστάσεις στο θέατρο Δάσους (επανάληψη)

. Βακαλοπούλου, Ηρώ - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό