Ικέτισσες

Δημοσιεύματα Τύπου

Ικέτισσες
'Ικέτισσες' του Ευρυπίδη
Η Βραδυνή, 18/08/1986

Αφορά επανάληψη

. Μάτσας, Νέστορας - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό