Ικέτισσες

Δημοσιεύματα Τύπου

Ικέτισσες
Καμποτίνικα μοιρολόγια
Το Βήμα, 28/08/1985

Αφορά παραστάσεις στην Επίδαυρο

. Βαροπούλου, Ελένη - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό