Με δύναμη από την Κηφισιά

Φωτογραφίες

Με δύναμη από την Κηφισιά
Συνέντευξη τύπου
Καβάλα, 7/2/2015
Σημείωση: Συνέντευξη τύπου στo Δημαρχείο Καβάλας για την έναρξη της περιοδείας με το Κλιμάκιο Μακεδονίας-Θράκης
Φωτογραφικό Υλικό

Λ. Αγγελίδου, Α. Συκιώτη, Μ. Τσιμά, Λ. Βλαχοπούλου, Γ. Ρήγας, Μ. Καραβία, Μ. Λυσαρίδου, Θ. Γκόνης.

Λ. Αγγελίδου, Α. Συκιώτη, Λ. Βλαχοπούλου, Μ. Λυσαρίδου, Μ. Καραβία, Γ. Ρήγας, Μ. Τσιμά, Θ. Γκόνης.