Με δύναμη από την Κηφισιά

Φωτογραφίες

Με δύναμη από την Κηφισιά
Πρεμιέρα
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 31/10/2014
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Αθηνά Συκιώτη, Λίλα Βλαχοπούλου, Μαρία Τσιμά

Λαμπρινή Αγγελίδου, Μαρία Τσιμά, Λίλα Βλαχοπούλου, Αθηνά Συκιώτη

Αθηνά Συκιώτη, Μαρία Τσιμά, Λίλα Βλαχοπούλου

Αθηνά Συκιώτη, Λίλα Βλαχοπούλου, Μαρία Τσιμά, Λαμπρινή Αγγελίδου

Λαμπρινή Αγγελίδου, Μαρία Τσιμά, Αθηνά Συκιώτη, Λίλα Βλαχοπούλου