Με δύναμη από την Κηφισιά

Φωτογραφίες

Με δύναμη από την Κηφισιά
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη
. Πάντης, Νίκος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μαρία Τσιμά, Λίλα Βλαχοπούλου, Αθηνά Συκιώτη, Λαμπρινή Αγγελίδου

Λαμπρινή Αγγελίδου, Μαρία Τσιμά, Λίλα Βλαχοπούλου, Αθηνά Συκιώτη

Λίλα Βλαχοπούλου, Μαρία Τσιμά

Λίλα Βλαχοπούλου, Μαρία Τσιμά, Αθηνά Συκιώτη, Λαμπρινή Αγγελίδου

Λαμπρινή Αγγελίδου, Μαρία Τσιμά

Αθηνά Συκιώτη, Μαρία Τσιμά, Λαμπρινή Αγγελίδου, Λίλα Βλαχοπούλου