Με δύναμη από την Κηφισιά

Φωτογραφίες

Με δύναμη από την Κηφισιά
Παρασκήνια
Μονή Λαζαριστών, 30/10/2014
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Λ. Βλαχοπούλου, Χρ. Μπρούφας, Λ. Αγγελίδου, Γ. Ρήγας, Αθ. Συκιώτη, Γ. Βούρος, Μ. Τσιμά, Γ. Χριστιανάκης, Κ. Μαραγκουδάκη, Π. Ντάνη

Γ. Βούρος, Γ. Ρήγας, Αθ. Συκιώτη, Λ. Βλαχοπούλου, Λ. Αγγελίδου, Μ. Τσιμά