Με δύναμη από την Κηφισιά

Φωτογραφίες

Με δύναμη από την Κηφισιά
Ταμπλώ
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 30/10/2014
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Λαμπρινή Αγγελίδου, Λίλα Βλαχοπούλου, Μαρία Τσιμά, Αθηνά Συκιώτη

Μαρία Τσιμά, Λαμπρινή Αγγελίδου, Λίλα Βλαχοπούλου

Μαρία Τσιμά, Λίλα Βλαχοπούλου

Μαρία Τσιμά, Λαμπρινή Αγγελίδου

Λίλα Βλαχοπούλου, Μαρία Τσιμά, Λαμπρινή Αγγελίδου

Μαρία Τσιμά, Λαμπρινή Αγγελίδου

Μαρία Τσιμά, Λαμπρινή Αγγελίδου

Αθηνά Συκιώτη, Μαρία Τσιμά, Λαμπρινή Αγγελίδου

Λίλα Βλαχοπούλου, Αθηνά Συκιώτη, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Αθηνά Συκιώτη, Λίλα Βλαχοπούλου

Μαρία Τσιμά, Αθηνά Συκιώτη

Αθηνά Συκιώτη, Μαρία Τσιμά, Λίλα Βλαχοπούλου

Ιωάννα Δεμερτζίδου

Λίλα Βλαχοπούλου, Μαρία Τσιμά, Λαμπρινή Αγγελίδου

Λίλα Βλαχοπούλου, Αθηνά Συκιώτη, Μαρία Τσιμά, Λαμπρινή Αγγελίδου

Λαμπρινή Αγγελίδου, Μαρία Τσιμά, Λίλα Βλαχοπούλου

Μαρία Τσιμά, Λαμπρινή Αγγελίδου

Μαρία Τσιμά, Λίλα Βλαχοπούλου

Μαρία Τσιμά, Λαμπρινή Αγγελίδου

Λαμπρινή Αγγελίδου, Μαρία Τσιμά, Λίλα Βλαχοπούλου, Αθηνά Συκιώτη