Με δύναμη από την Κηφισιά

Φωτογραφίες

Με δύναμη από την Κηφισιά
Φωτογραφικό υλικό
Θεσσαλονίκη, 26/9/2014
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό