Με δύναμη από την Κηφισιά

Δημοσιεύματα Τύπου

Με δύναμη από την Κηφισιά
Με δύναμη από την Κηφισιά, στη Βέροια
Blogs, 6/3/2015

arive.gr

Μην κλείνετε τ’ αυτιά σας και μην τραβάτε τα μαλλιά σας, όταν συνομιλούν τέσσερις γυναίκες, έχει πλάκα και μάλιστα πολύ.

. Μπουζίνη, Αθηνά - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό