Ειρήνη

Μακέτες

Ειρήνη (1984)
Ένα κοστούμι, φωτογραφία ζωγραφικής μακέτας
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
Φωτογραφικό Υλικό