Ειρήνη

Μακέτες

Ειρήνη (1984)
Ένα κοστούμι
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
Φωτογραφικό Υλικό