Ειρήνη

Μακέτες

Ειρήνη (1984)
Φωτογραφία τρισδιάστατης μακέτας
Τρισδιάστατη μακέτα
Φωτογραφικό Υλικό