Ειρήνη

Παρτιτούρες

Ειρήνη (1984)

Παρτιτούρα οργάνων

Σημείωση Περιεχομένων: 'Χαίρε (κλαρίνο, τύμπανα, γκονγκ, όμποε, βιολί, τσέλλο)', 'Μούσα (κλαρίνο, τύμπανα, γκονγκ, όμποε, βιολί, τσέλλο)', 'Τρέξτε όλοι (κλαρίνο, ταμπουρίνο, σαντούρι, κρουστά, βιολί)', 'Της ειρήνης φαγοπότι (κλαρίνο, σαντούρι, όμποε, βιολί, κρουστά)', 'Όταν ο τζίτζικας (κλαρίνο, σαντούρι, βιολί, κρουστά)', 'Τι ωραία (κλαρίνο, σαντούρι, βιολί, κρουστά)'
Περιγραφή: Φωτοτυπία, 36.5x26 cm, 5 σ.
Αρχεία