Ειρήνη

Δημοσιεύματα Τύπου

Ειρήνη
Θεατρικές παραστάσεις
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Η πρωινή εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, 08/08/1984

. Μπακόλας, Νίκος - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό