Ο Έβρος απέναντι

Φωτογραφίες

Ο Έβρος απέναντι
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 29/11/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μαριάννα Παπασάββα, Λίλιαν Παλάντζα

Βασίλης Σεϊμένης, Γιάννης Χαρίσης, Μαριάννα Παπασάββα, Λίλιαν Παλάντζα

Λίλιαν Παλάντζα, Βασίλης Σεϊμένης, Γιάννης Χαρίστης

Λίλιαν Παλάντζα, Βασίλης Σεϊμένης, Γιάννης Χαρίστης, Μαριάννα Παπασάββα

Δημήτρης Μορφακίδης, Μαριάννα Παπασάββα, Λίλιαν Παλάντζα, Βασίλης Σεϊμένης, Γιάννης Χαρίστης

Βασίλης Σεϊμένης, Γιάννης Χαρίσης

Δημήτρης Μορφακίδης, Βασίλης Σεϊμένης, Γιάννης Χαρίσης

Βασίλης Σεϊμένης

Βασίλης Σεϊμένης, Μαριάννα Παπασάββα

Μαριάννα Παπασάββα, Δημήτρης Μορφακίδης

Λίλιαν Παλάντζα, Μαριάννα Παπασάββα

Γιάννης Χαρίσης, Μαριάννα Παπασάββα

Μαριάννα Παπασάββα, Δημήτρης Μορφακίδης

Μαριάννα Παπασάββα, Λίλιαν Παλάντζα