Πέερ Γκυντ

Φωτογραφίες

Πέερ Γκυντ
Γενικές δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 13/11/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό


Γιώργος Γιαννώτας

Έκτωρ Καλούδης, Λαμπρινή Αγγελίδου, Χρυσάνθη Δούζη, Ειρήνη Φαναριώτη


Γ. Κολοβός, Θ. Δισλής, Χρ. Καγιάς, Ειρ. Καζάκου, Λ. Αγγελίδου, Χρ. Στυλιανού, Κλ. Χριστοπούλου, Στ. Τράκας, Λ. Βλαχοπούλου, Ν. Καπέλιος, Χρ. Παπαδημητρίου

Ειρήνη Φαναριώτη, Χρίστος Στυλιανού

Γ. Σφυρίδης, Έκτ. Καλούδης, Ι. Αϊβάζογλου, Χρ. Παπαδημητρίου, Γ. Γιαννώτας

Χρήστος Παπαδημητρίου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Γιώργος Σφυρίδης, Έκτωρ Καλούδης

Θάνος Φερετζέλης, Δημήτρης Σιακάρας, Θανάσης Δισλής

Γιώργος Γιαννώτας, Δημήτρης Σιακάρας