Πέερ Γκυντ

Φωτογραφίες

Πέερ Γκυντ
Δεξίωση
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 15/11/2013
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Δημήτρης Σιακάρας, Χρίστος Στυλιανού, Γιώργος Βουρδαμής-Μαυρογέννης, Γιάννης Μαργαρίτης (σκηνοθέτης παράστασης) Χρυσάνθη Δούζη (Ώσε), Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Χρίστος Στυλιανού, Γιώργος Βουρδαμής-Μαυρογέννης, Γιάννης Μαργαρίτης, Δημήτρης Σιακάρας, Ιορδάνης Αϊβάζογλου