Πέερ Γκυντ

Φωτογραφίες

Πέερ Γκύντ
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 4/11/13
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες για πρόγραμμα
Φωτογραφικό Υλικό

Ειρ. Καζάκου, Χρ. Παπαδημητρίου, Θ. Δισλής, Χρ. Καγιάς, Γ. Κολοβός, Μ. Βλάχου, Στ. Τράκας, Τρ. Αγγελίδου, Θ. Φερετζέλης, Κλ. Χριστοπούλου, Λ. Βλαχοπούλου, Ν. Καπέλιος

Γιώργος Βουρδαμής-Μαυρογέννης, Χρυσάνθη Δούζη

Θανάσης Δισλής, Γιώργος Βουρδαμής-Μαυρογέννης, Νίκος Καπέλιος, Γιώργος Κολοβός

Ειρήνη Φαναριώτη, Γιώργος Βουρδαμής-Μαυρογέννης


Κλ. Χριστοπούλου, Μ. Βλάχου, Γ. Γιαννώτας, Χρ. Παπαδημητρίου, Θ. Δισλής, Τρ. Αγγελίδου, Χρ. Καγιάς, Δ. Γιαννοπούλου, Γ. Παρασκευόπουλος

Νίκος Καπέλιος, Έκτωρ Καλούδης, Χρυσάνθη Δούζη

Ειρήνη Φαναριώτη, Γιώργος Βουρδαμής-Μαυρογέννης

Χρίστος Στυλιανού, Νίκος Νικολάου

Λαμπρινή Αγγελίδου, Έκτωρ Καλούδης, Ειρήνη Φαναριώτη, Χρυσάνθη Δούζη

Χρίστος Στυλιανού, Γιώργος Κολοβός, Ιωάννα Παγιατάκη

Χρίστος Στυλιανού, Στέλιος Τράκας

Χρίστος Στυλιανού, Ειρήνη Φαναριώτη

Μομώ Βλάχου, Χρυσάνθη Δούζη

Ι. Αϊβάζογλου, Γ. Σφυρίδης, Έκτωρ Καλούδης, Γ. Γιαννώτας, Χρ. Παπαδημητρίου

Χρίστος Στυλιανού, Χρυσάνθη Δούζη

Χρίστος Στυλιανού, Χρυσάνθη Δούζη

Δέσποινα Γιαννοπούλου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Γιάννης Παρασκευόπουλος, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Ειρ. Καζάκου, Κλ. Χριστοπούλου, Θ. Δισλής, Θ. Φερετζέλης, Χρ. Καγιάς, Γ. Παρασκευόπουλος, Γ. Κολοβός, Χρ. Παπαδημητρίου, Λ. Βλαχοπούλου, Μ. Βλάχου

Μανώλης Φουντούλης, Γιώργος Κολοβός, Δημήτρης Σιακάρας

Θανάσης Δισλής, Δημήτρης Σιακάρας

Γιώργος Σφυρίδης, Δημήτρης Σιακάρας

Γιώργος Γιαννώτας, Δημήτρης Σιακάρας

Γιώργος Γιαννώτας, Δημήτρης Σιακάρας

Λαμπρινή Αγγελίδου, Δημήτρης Σιακάρας