Η πτωτική άνοδος του Αρτούρο Ούι

Φωτογραφίες

Η πτωτική άνοδος του Αρτούρο Ούι
Φωτογραφικό υλικό
Θεσσαλονίκη, 4/9/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Γαλανής, Γ. Καραμφίλης, Κ. Μπάσης, Στ. Βούτος, Μ. Ανδρέου, Σπ. Σαραφιανός