Οι τρεις σωματοφύλακες

Φωτογραφίες

Οι τρεις σωματοφύλακες
Ταμπλώ
Βασιλικό Θέατρο, 19/2/2014
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Νίκος Νικολαΐδης, Βασίλης Τσόρλαλης, Φίλιππος Τσαουσέλης, Ορέστης Χαλκιάς, Μιχάλης Μιχαλακίδης

Νίκος Νικολαΐδης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Ορέστης Χαλκιάς, Βασίλης Τσόρλαλης, Στέργιος Τζαφέρης

Ορέστης Χαλκιάς, Νίκος Νικολαΐδης, Βασίλης Τσόρλαλης, Μιχάλης Μιχαλακίδης

Ορέστης Χαλκιάς, Νίκος Νικολαΐδης, Βασίλης Τσόρλαλης, Μιχάλης Μιχαλακίδης

Ορέστης Χαλκιάς, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Βασίλης Τσόρλαλης, Νίκος Νικολαΐδης

Βασίλης Τσόρλαλης, Νίκος Νικολαΐδης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Ορέστης Χαλκιάς

Βασίλης Τσόρλαλης, Νίκος Νικολαΐδης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Ορέστης Χαλκιάς

Ορέστης Χαλκιάς, Βασίλης Τσόρλαλης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Νίκος Νικολαΐδης