Οι τρεις σωματοφύλακες

Φωτογραφίες

Οι τρεις σωματοφύλακες
Παρασκήνια
Βασιλικό Θέατρο, 6/10/2013
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Παπιόπουλος, Σ. Ψωμιάδη, Ορ. Χαλκιάς, Μ. Λυσαρίδου, Γ. Βούρος, Αλ. Σαπρανίδου, Λ. Λιθαρής, Μ. Χατζηιωάννου

Δ. Παπιόπουλος, Ορ. Χαλκιάς, Δ. Χαλκιάς, Φ. Γράψας, Μ. Λυσαρίδου, Γ. Βούρος, Λ. Λιθαρής, Φ. Τσαουσέλης

Ορέστης Χαλκιάς, Μένη Λυσαρίδου, Φίλιππος Τσαουσέλης