Οι τρεις σωματοφύλακες

Φωτογραφίες

Οι τρεις σωματοφύλακες
Φωτογραφικό υλικό
Βασιλικό Θέατρο, 3/9/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Ν. Κεπεσίδης, Ορ. Χαλκιάς, Β. Τσορλάλης, Ν. Νικολαΐδης

Β. Τσορλάλης, Ορ. Χαλκιάς, Ν. Κεπεσίδης, Ν. Νικολαΐδης

Ν. Κεπεσίδης, Β. Τσορλάλης, Ορ. Χαλκιάς, Ν. Νικολαΐδης

Ν. Νικολαΐδης, Ν. Κεπεσίδης, Β. Τσορλάλης, Ορ. Χαλκιάς

Ν. Κεπεσίδης, Ορ. Χαλκιάς, Β. Τσορλάλης, Ν. Νικολαΐδης

Ν. Νικολαΐδης, Ν. Κεπεσίδης, Β. Τσορλάλης, Ορ. Χαλκιάς

Ν. Νικολαΐδης, Β. Τσορλάλης, Ν. Κεπεσίδης, Ορ. Χαλκιάς