Ελλάδα-Αυστρία: Ισοπαλία!

Φωτογραφίες

Ελλάδα-Αυστρία: Ισοπαλία!
Γενικές δοκιμές
Αυστρία, Γκρατς, Σαουσπιλχάους, 20/6/2013
. Spuma, Lupi - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μαριάννα Παπασάββα, Ματίας Όνερ, Λίλα Βλαχοπούλου, Σίμον Κέζερ

Μαριάννα Παπασάββα, Ματίας Όνερ

Μαριάννα Παπασάββα, Ματίας Όνερ

Σίμον Κέζερ, Μαριάννα Παπασάββα, Λίλα Βλαχοπούλου, Ματίας Όνερ

Σίμον Κέζερ, Μαριάννα Παπασάββα, Λίλα Βλαχοπούλου, Ματίας Όνερ

Σίμον Κέζερ, Μαριάννα Παπασάββα, Λίλα Βλαχοπούλου, Ματίας Όνερ

Ματίας Όνερ, Μαριάννα Παπασάββα, Σίμον Κέζερ, Λίλα Βλαχοπούλου

Ματίας Όνερ

Μαριάννα Παπασάββα, Σίμον Κέζερ