Ικέτιδες

Αφίσες

Λυσιστράτη/ Ικέτιδες
Επιδαύρια '83. Ελληνικά και Αγγλικά.
Εκδότης: Κ.Θ.Β.Ε.
Διαστάσεις:100x70 cm
Δεν Πωλείται
Φωτογραφικό Υλικό