Ειρήνη

Φωτογραφίες

Ειρήνη
Γενικές δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, 9/7/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Βασίλης Σεϊμένης, Χορός αγροτών

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Χορός αγροτών

Φάνης Μουρατίδης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Χορός αγροτών

Χορός αγροτών