Ειρήνη

Φωτογραφίες

Ειρήνη
Φωτογραφικό υλικό
Θεσσαλονίκη, 24/4/2013
. Βαρδακαστάνης, Νίκος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Φάνης Μουρατίδης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Φάνης Μουρατίδης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Φάνης Μουρατίδης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φάνης Μουρατίδης

Φάνης Μουρατίδης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος