Το Κύμα

Φωτογραφίες

Το Κύμα
Δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 18/10/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την επανάληψη
Φωτογραφικό Υλικό

Δημήτρης Κοντός

Πάολα Μυλωνά, Μαρίαννα Αβραμάκη

Δημήτρης Κοντός


Γιάννης Τσιακμάκης

Πρόδρομος Κιρκινεζιάδης, Σοφοκλής Προμοίρας, Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιάννης Γκρέζιος, Αχιλλέας Αναγνώστου

Ανδρέας Άγγελος Καρανικόλας

Πρόδρομος Κιρκινεζιάδης, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Λιάρος, Πάολα Μυλωνά

Ιωάννα Διαμαντίδου, Διαμαντής Αδαμαντίδης