Το Κύμα

Φωτογραφίες

Το Κύμα
Αναμνηστική
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - νέο ΥΠΕΡΩΟ, 16/1/2013
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό

Ηθοποιοί και συντελεστές της παράστασης με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, Σωτήρη Χατζάκη