Το Κύμα

Φωτογραφίες

Το Κύμα
Δοκιμές
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - νέο ΥΠΕΡΩΟ, 12/1/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Πάολα Μυλωνά, Δημήτρης Σιακάρας, Γιάννης Σαμψαλάκης

Γ. Σαμψαλάκης, Αίγ. Κατσίκη, Χ. Παπαδόπουλος, Γ. Κολόι, Π. Μυλωνά

Γ. Σαμψαλάκης, Γ. Κολόι, Εκτ. Καλούδης

Γιάννης Σαμψαλάκης, Χάρης Παπαδόπουλος

Χρύσα Τουμανίδου, Αίγλη Κατσίκη, Άγγελος Καρανικόλας

Δημήτρης Σιακάρας, Μαρία Καραμήτρη

Γιάννης Σαμψαλάκης, Δημήτρης Σιακάρας

Γιάννης Κολόι, Πάολα Μυλωνά, Άγγελος Καρανικόλας, Λίλα Βλαχοπούλου

Γ. Κολόι, Άγγ. Καρανικόλας, Χ.Παπαδόπουλος, Γ. Σαμψαλάκης, Αθ. Ρέστας

Ελ. Μισχοπούλου, Χρ. Τουμανίδου, Π. Μυλωνά, Αίγ. Κατσίκη, Λ. Βλαχοπούλου

Λίλα Βλαχοπούλου, Πάολα Μυλωνά

Γιάννης Σαμψαλάκης, Λίλα Βλαχοπούλου, Πάολα Μυλωνά

Π. Μυλωνά, Σ. Παπαδάκη, Γ. Κολόι, Δ. Σιακάρας, Λ. Βλαχοπούλου

Δημήτρης Σιακάρας, Γιάννης Σαμψαλάκης, Πάολα Μυλωνά

Δημήτρης Σιακάρας, Έκτωρ Καλούδης

Τρυφωνία Αγγελίδου, Γιάννης Σαμψαλάκης

Δημήτρης Σιακάρας, Μαρία Καραμήτρη, Τρυφωνία Αγγελίδου

Χρύσα Τουμανίδου

Δημήτρης Σιακάρας, Χρύσα Τουμανίδου

Γιάννης Κολόι, Ελένη Κιλινκαρίδου, Ελένη Μισχοπούλου

Χάρης Παπαδόπουλος

Χάρης Παπαδόπουλος, Λίλα Βλαχοπούλου

Λίλα Βλαχοπούλου, Χάρης Παπαδόπουλος, Έκτωρ Καλούδης

Γιάννης Σαμψαλάκης, Δημήτρης Σιακάρας, Αγγελος Καρανικόλας

Γιάννης Σαμψαλάκης

Γ. Σαμψαλάκης, Δ. Σιακάρας, Π. Μυλωνά, Λ. Βλαχοπούλου, Χ. Παπαδόπουλος, Θ. Ρέστας

Δημήτρης Σιακάρας

Πάολα Μυλωνά, Σ. Παπαδάκη, Θανάσης Ρέστας, Λίλα Βλαχοπούλου

Θανάσης Ρέστας, Έκτωρ Καλούδης, Γιάννης Κολόι

Λ. Βλαχοπούλου, Π. Μυλωνά, Ελ. Μισχοπούλου, Σ. Παπαδάκη, Γ. Κολόι, Γ. Σαμψαλάκης

Γιάννης Σαμψαλάκης, Λίλα Βλαχοπούλου, Πάολα Μυλωνά

Έκτωρ Καλούδης, Δημήτρης Σιακάρας

Δημήτρης Σιακάρας, Ελένη Μισχοπούλου, Πάολα Μυλωνά

Θ. Ρέστας, Ελ. Κιλινκαρίδου, Ελ. Μισχοπούλου, Π. Μυλωνά, Αγγ. Καρανικόλας

Ελένη Μισχοπούλου, Αίγλη Κατσίκη, Χάρης Παπαδόπουλος

Χ. Παπαδόπουλος, Θ. Ρέστας, Κατσίκη, Κιλινκαρίδου, Σαμψαλάκης, Σιακάρας, Καρανικόλας, Τουμανίδου, Παπαδάκη, Μισχοπούλου, Κολόι