Ο Μορμόλης

Φωτογραφίες

Ο Μορμόλης
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Βασιλικό Θέατρο, 15/1/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Διακοσάββας, Ευγ. Πανταζόγλου, Μ. Σιώνας (πάνω) - Γ. Καραούλης, Ευάγ. Χαλκιαδάκης, Ν. Ανθοπούλου (κάτω)

Δ. Διακοσάββας, Ευγ. Πανταζόγλου, Μ. Σιώνας (πάνω) - Γ. Καραούλης, Ευάγ. Χαλκιαδάκης, Ν. Ανθοπούλου (κάτω)

Γιάννης Καραούλης, Νεφέλη Ανθοπούλου

Δ. Διακοσάββας, Ευγ. Πανταζόγλου, Μ. Σιώνας (πάνω) - Γ. Καραούλης, Ευάγ. Χαλκιαδάκης, Ν. Ανθοπούλου (κάτω)