Ο Μικρός Ήρως

Φωτογραφίες

Ο Μικρός Ήρως
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 02/12/2012
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες με το σκηνοθέτη Γιάννη Ρήγα
Φωτογραφικό Υλικό

Γ. Ρήγας, Ι. Αϊβάζογλου, Τ. Παπαδόπουλος, Μ. Κοτίνη

Φ. Τσαουσέλης, Στ. Καλομοίρη, Μ. Κοτίνη, Ι. Διαμαντίδου, Γ. Ρήγας, Α. Νεράντζης

Γιάννης Ρήγας

Γιάννης Ρήγας

Σκηνή - Μπούκα