Θα φύγουμε μαζί

Φωτογραφίες

Θα φύγουμε μαζί
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, 4/3/2012
. Σωτηρίου, Λίλα - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Σωτηρίου, Κ. Μπάκα

Μπ. Δραμισιώτη, Αλ. Τσιάμογλου

Δ. Σωτηρίου, Κ. Μπάκα, Δ. Σκαλτσάς, Αλ. Τσιάμογλου, Κ. Λιόντου

Μ. Φουντούλη, Δ. Σωτηρίου, Δ. Σκαλτσάς, Κ. Μπάκα, Κ. Λιόντου, Αλ. Τσιάμογλου

Μ. Φουντούλη, Χ. Πεχλιβανίδης

Κ. Μπάκα, Δ. Σωτηρίου, Δ. Σκαλτσάς, Κ. Λιόντου, Μ. Φουντούλη, Μπ. Δραμιτσιώτη, Χ. Πεχλιβανίδης