Ελένη

Ήχος

Ελένη
Ηχογράφηση Παράστασης
Αποσπάσματα από την παράσταση
ΉχοςΠεριγραφή
αρχείο Κ.Θ.Β.Ε., το σύνολο της ηχογράφησης
διάρκεια 2'59'', Τεύκτρος-Ελένη
διάρκεια 2'56'', Ελένη-Χορός
διάρκεια 2'55'', Μενέλαος-Γερόντισσα
διάρκεια 2'47'', Μενέλαος-Ελένη-Αγγελιοφόρος
διάρκεια 2'53'', Αγγελιοφόρος-Μενέλαος
διάρκεια 2'19'', Ελένη-Μενέλαος
διάρκεια 2'57'', Θεονόη-Ελένη-Μενέλαος
διάρκεια 2'59'', Ελένη-Θεοκλύμενος
διάρκεια 2'58'', Ελένη-Θεοκλύμενος
διάρκεια 2'51'', Χορός-Αγγελιοφόρος-Θεοκλύμενος
διάρκεια 2'59'', Αγγελιοφόρος-Υπηρέτης-Θεοκλύμενος-Κάστορας-Πολυδεύκης