Ελένη

Φωτογραφίες

Ελένη
Χώρος παρουσίασης
Επίδαυρος, Αρχαίο Θέατρο
Σημείωση: Φωτογραφίες από την επανάληψη της παράστασης
Φωτογραφικό Υλικό