Ελένη

Μακέτες

Ελένη (1982)
Κατασκευαστικό σχέδιο
Κατασκευαστικό σχέδιο
Φωτογραφικό Υλικό