Ελένη

Μακέτες

Ελένη (1982)
Σκίτσο σκηνικού
Ζωγραφική μακέτα σκηνικού
Φωτογραφικό Υλικό