Ελένη

Μακέτες

Ελένη (1982)
Σκίτσα κστουμιών
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
Φωτογραφικό Υλικό

Ελένη

6 κοστούμια

Γυναικείο κοστούμι

Κοστούμι με δείγμα υφάσματος

Κοστούμι

Κοστούμι Δ. Καρέλλη

Σκλάβες, Αιγύπτιες (κοστούμι)

Κοστούμι Ελένης

Γυναικείο κοστούμι