Θεσμοφοριάζουσες

Παρτιτούρες

Θεσμοφοριάζουσες (1982)

Παρτιτούρα έργου

. Πλέσσας, Μίμης - Σύνθεση
Σημείωση Περιεχομένων: 'Αγάθων',.'Ηχω', 'Κάντε κέφι', 'Finale'
Περιγραφή: Πρωτότυπη, 29.5x21 cm, 15 σ.
Φωτογραφικό Υλικό

ΔΕΙΓΜΑ - Κάντε κέφι
Αρχεία