Πήτερ Παν

Φωτογραφίες

Πήτερ Παν
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 5/10/2012
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την επανάληψη
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Μαλγαρινού, Π. Φιλιππίδης, Θ. Φερετζέλης, Άννη Τσολακίδου, Θ. Δισλής, Ι. Παγιατάκη

Ν. Κουσούλης, Γ. Καλατζόπουλος, Λ. Βασιλείου, Γ. Τσιακμάκης, Ν. Τσολερίδης, Χρ. Στυλιανού

Ι. Παγιατάκη, Κ. Παπαϊωάννου, Π. Φιλιππίδης, Άννη Τσολακίδου, Μ. Μαλγαρινού, Θ. Δισλής

Γιάννης Τσιακμάκης, Μαριάννα Τάντου, Λουκία Βασιλείου

Γιάννης Καλατζόπουλος

Ι. Παγιατάκη, Θ. Δισλής, Μ. Τάντου, Λ. Βασιλείου, Θ. Φερετζέλης

Θ. Δισλής, Π. Φιλιππίδης, Μ. Χατζηιωάννου, Κ. Παπαϊωάννου, Άννη Τσολακίδου, Μ. Μαλγαρινού, Ι. Παγιατάκη

Μαρίνα Χατζηιωάννου


Χ. Στυλιανού, Ν. Κουσούλης, Γ. Τσάτσαρης, Ν. Τσολερίδης, Μ. Μπουντούκα


Άννη Τσολακίδου, Π. Φιλιππίδης, Μ. Μαλγαρινού, Θ. Φερετζελής, Γ. Τσιακμάκης, Σ. Ιγνατίδου

Π. Φιλιππίδης, Σ. Ιγνατίδου, Άννη Τσολακίδου, Θ. Φερετζελής, Γ. Καλατζόπουλος


Μ. Χατζηιωάννου, Θ. Φερετζελής, Ι. Παγιατάκη, Σ. Ιγνατίδου

Κ. Παπαϊωάννου, Μ. Μαλγαρινού, Άννη Τσολακίδου, Μ. Χατζηιωάννου, Ι. Παγιατάκη