Τρομπόνι

Φωτογραφίες

Τρομπόνι
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 18/01/2012
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες για το ταμπλώ
Φωτογραφικό Υλικό

Τάσος Πεζίρκιανίδης

Βασίλης Σπυρόπουλος

Γ. Μπαλαούρα, Τ. Πεζιρκιανίδης

Τ. Πεζίρκιανίδης, Γ. Μπαλαούρα

Τ. Πεζίρκιανίδης, Γ. Μπαλαούρα

Γιολάντα Μπαλαούρα

Τάσος Πεζίρκιανίδης